Vyhledat v textu

O naší obci

Název obce byl i v minulosti vždy Újezd. Poprvé se s ním setkáváme v listině olomouckého biskupa Zdéka z roku 1131. Ves vznikla slovanskou kolonizací a někdy v roce 1296 měla již vlastní faru. Pokud paměti sahají, patřil Újezd vždy k panství šternberskému a musel značně přispívat k rozkvětu nově založeného města Šternberk. V roce 1409 dostal Šternberk městské právo olomoucké, a aby rychle vzkvétal, bylo okolním obcím a tedy i Újezdu nařízeno, aby pouze ve Šternberku nakupovaly maso, sukno i pivo. Svobodné volby nákupu se obce domohly až o několik let později. V roce 1591 se Újezd domohl různých privilegií, o čemž svědčí i opis listiny na různé svobody a zvláštní vesnickou pečeť s kosou a votkou ve štítě a českým nápisem „Pečeť dědiny Újezda ke Šternberku náležijící.“

Obec Újezd leží na frekventované železniční trati ve směru Olomouc - Hanušovice. Vlakové spojení v obou směrech je zajištěno téměř v hodinových intervalech a umožňuje občanům návštěvu širokého okolí.

Virtuální prohlídka obce