Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Poplatky stanovené na rok 2016

Poplatky stanovené na rok 2016Poplatky stanovené na rok 2016

1) Poplatek ze psů na rok 2016

Poplatek činí 50,- Kč za  psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč/rok.  Splatnost poplatku dle vyhlášky je stanovena do 30. června 2016.

Úhrada poplatku

Poplatky je možno uhradit v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 153150448/0300

Variabilní symbol: 1341…  ( na místo … napište popisné číslo domu)

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa

(Např.: poplatek za psa, Slavík František)

 

2)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 obce Újezd o místních poplatcích. Tento poplatek činí 490,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci. (neobydlené domy)

Splatnost poplatku dle vyhlášky je stanoven do 30. června 2016.

Úhrada poplatku

Poplatky je možno uhradit v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 153150448/0300

Variabilní symbol: 1340…  ( na místo … napište popisné číslo domu)

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: odpad, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny

(Např.: odpad, Slavík František st., František ml., Filoména)

 

Osvobození a úlevy dle článku 6 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)          Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a)         umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)         umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)         jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)         umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)          Od poplatku se osvobozují:

a)         poplatníci - děti narozené v období od 1.1. do 31.12. příslušného kalendářního roku,

b)         poplatníci starší 80 let (jsou osvobozeni od 1.1. následujícího roku po roku, kdy dosáhnou
80 let),

c)         poplatníci, kteří jsou v příslušném kalendářní roce v  obci hlášeni k  pobytu, v obci však nebydlí a jejich skutečný pobyt není znám,

d)         poplatníci, kteří se prokazatelně zdržují mimo Českou republiku po celý příslušný kalendářní rok,

e)         poplatníkům umístěným ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu odnětí svobody, a to déle než 3 měsíce v příslušném kalendářním roce

(3)          Osvobození dle odst. 2 písm. c), d) a e)  tohoto článku se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v odst. 2 písm. c), d) nebo e)  tohoto článku. Rozhodným dnem pro určení, zda nárok na osvobození trvá, je vždy poslední den kalendářního měsíce.

(4)          Uvedená osvobození nelze vzájemně kombinovat. Na osvobození dle čl. 6 odst. 2 nemají nárok poplatníci, kterým byl poplatek proplacen formou sociálních dávek[1]. 

poplatky na rok 2016.doc


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3