Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 5 8 12

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Datum konání: 8. 6. 2020

SDevelop+2220051911450.jpg


Autor: obec Publikováno 19. 5. 2020 11:47

Školní jídelna bude opět v provozu

Datum konání: 25. 5. 2020

Školní jídelna bude od pondělí 25. května 2020 opět vařit pro cizí strávníky. Bližší informace a objednávky u vedoucí školní jídelny.


Autor: obec Publikováno 19. 5. 2020 11:26

VHS SITKA přijme pracovníka na pozici Provozní montér vodovodů

SDevelop+2220051809450.jpg


Autor: obec Publikováno 18. 5. 2020 9:48

Vítání občánků - informace

Z důvodu nouzového stavu COVID-19 bude vítání občánků odloženo na neurčito

Slavnost se bude konat ihned jakmile to bude možné

Rodiče, kteří mají zájem o vítání občánků se již mohou evidovat na telefonním čísle 585 035 119 nebo na e-mailové adrese: podatelna@obec-ujezd.cz

(abychom měli přehled kolik asi bude dětí)

Po ukončení nouzového stavu se bude řešit náhradní termín konání tohoto slavnostního aktu a rodiče budou informováni včas


Autor: obec Publikováno 13. 5. 2020 14:55

Nové mapování pozemků v obci

Datum konání: 1. 6. 2020

Informace pro vlastníky nemovitostí

 

Od 1. června budou v místní části Rybníček zahájeny práce na novém mapování. Cílem nového mapování je vytvoření nové katastrální mapy na základě vyšetření a zaměření skutečného stavu. Mapování bude zahájeno zjišťováním hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl. Tyto činnosti provádí komise složená ze zástupců katastrálního úřadu, obce, případně dalších orgánů a probíhá za účasti vlastníků. Všichni vlastníci budou ke zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou (k pozvánce budou přiloženy: plná moc, poučení ke stávající epidemiologické situaci a letáček s podrobnostmi k mapování). V případě, že se vlastník nebude moci zjišťování hranic zúčastnit osobně, může svého zástupce pověřit plnou mocí. Předseda komise se na místě prokáže služebním průkazem státního zaměstnance, vlastník k prokázání své totožnosti použije občanský průkaz nebo cestovní pas. Po vyšetření průběhu hranic proběhne jejich zaměření, přítomnost vlastníků zde není nezbytná, vlastníci jsou však povinni umožnit pracovníkům katastrálního úřadu v nezbytné míře vstup na pozemek.

Výsledná mapa bude před nabytím platnosti vyložena v prostorách obecního úřadu k veřejnému nahlédnutí.

Pracovníci Katastrálního pracoviště v Olomouci předem děkují za vstřícný přístup.

SDevelop+2220051312470.jpg

SDevelop+2220051312471.jpg

 

 

 


Autor: obec Publikováno 13. 5. 2020 12:52

Zápis dětí do MŠ

Datum konání: 14. 5. 2020

Mateřská škola oznamuje, že zápis dětí do MŠ se letos bude konat bez osobní přítomnosti dětí. Přihlášky můžete podávat prostřednictvím datové schránky, e-mailem s elektronickým podpisem, nebo poštou do 16. května 2020. V případě osobního podání se zákonný zástupce dítěte dostaví do mateřské školy ve čtvrtek 14. května 2020 od 14:30 do 16:00 hodin. Je nutno doložit kopii občanského průkazu, kopii rodného listu dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte do mateřské školy, kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení o tom, že dítě je zdravé a řádně naočkované. Žádost o přijetí a čestné prohlášení naleznete na webových stránkách školy www.zsujezd.eu. Těšíme se na Vás.


Autor: obec Publikováno 12. 5. 2020 10:53

Svoz odpadu a Bio popelnic v roce 2020

SDevelop+2219120416210.jpg


Autor: obec Publikováno 5. 5. 2020 10:22

POPLATKY STANOVENÉ NA ROK 2020

Poplatky stanovene na rok 2020.jpeg.jpg

SPLATNOST 30. 6. 2020 !!!


Autor: obec Publikováno 5. 5. 2020 10:21

Úprava úředních hodin podatelen Finančního úřadu pro Ol. kr. a jeho územních pracovišť

TZ FU OLK_uredni hodiny.pdf


Autor: obec Publikováno 21. 4. 2020 8:32

Pokyny ke sňatečným obřadům uskutečněným po 20. dubnu 2020

Pokyn_snatecne_obrady.doc


Autor: obec Publikováno 17. 4. 2020 10:13

Novější 1 3 5 8 12