Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Štítky:
  • obec

Úsporná obec

Datum konání: 17. 5. 2016

web.jpg


Publikováno 17. 5. 2016 11:54

II. etapa výstavby RD za kostelem

Všechny parcely jsou již obsazeny:

 

parcely xxx.jpg

 

 

 

Mapa - orientační náhled


Publikováno 10. 6. 2015 6:45

Uzavírka silnice Uničov - Šternberk

V souvislosti s uzavírkou silnice II. třídy mezi Šternberkem a Uničovem se Vám v tomto článku budeme snažit zprostředkovat co nejaktuálnější informace, které budou pravidelně doplňovány.

Uzavírka

Od 2. března tak v souvislosti s opravou průjezdových cest v obcích Brníčko, Újezd, Rybníček, Mladějovice a Babice dojde k úplné uzavírce této komunikace. Akci bude provádět firma COLAS, Ostrava a její plynulost bude z velké části záviset na počasí (dle vyjádření kraje), její konec je plánován na 15. července. Vyznačení objížděk bude upřesněno značkami. Pro zásobování, autobus, záchrannou službu a samozřejmě vozidla stavby bude vjezd povolen. Autobusová zastávka u obecního úřadu bude nahrazena zastávkou Újezd – restaurace Jednota (COOP). Všechny další zastávky budou obslouženy dle jízdních řádů.

Objízdná trasa pro pravidelnou autobusovou dopravu

Spoje čísla 6,7,11 linky 890751 a spoje čísla 2,3 linky 890796 pojedou z Újezdu do místní části Rybníček po silnici zemědělského družstva (po Malé straně). Zastávka „Újezd, obecní úřad“ bude nahrazena zastávkou „Újezd, restaurace Jednota (viz také výše).

Oprava mostu ve Strukově

Ve Strukově bude současně s uzavírkou silnice mezi Uničovem a Šternberkem probíhat oprava mostu. Od 2. března do 15. června tak bude tato komunikace pro veškerou dopravu uzavřena.

Oprava křižovatky v Dlouhé Loučce

Informace o uzavření křižovatky v Dlouhé Loučce směrem na Paseku se nezakládají na pravdě. Po určitý čas zde mohou probíhat práce spojené s rekonstrukcí silnice Dlouhá Loučka – Valšovský Žleb, v takovém případě bude provoz řízen semafory. Každopádně podle dohody mezi investory a realizačními firmami zůstane křižovatka po celou dobu objížďky průjezdná.

Kudy do Uničova a Šternberka?

Do Uničova se cesta značně protáhne. Z původních 6 km až na necelých 18 km, pokud se rozhodneme směrem na Žerotín.

První možností je tedy směr Dlouhá Loučka – Horní Sukolom – Dolní Sukolom – Uničov. Cesta dlouhá cca 16 km.

Druhou je již zmiňovaný směr Žerotín – Pňovice – Dětřichov – Renoty – Střelice – Uničov. Touto cestou se projedeme 18 km.

Do Šternberka budeme mít také dvě možnosti. Oproti původní cestě, dlouhé asi 10 km, se objížďka prodlouží o 5 až 6 km. První možností je směr Paseka – Komárov – Krákořice – Šternberk. Tato cesta je kvalitnější a rychlejší, ale zároveň asi o 1 km delší.

Druhá možnost je směr Žerotín – Hnojice – Lužice – Šternberk. Cesta je pomalejší a v poměrně špatném stavu. Nicméně je kratší než přes Paseku.

Mapky cest ve větším zobrazeni

ujezd - unicov.jpg

ujezd - sternberk.jpg


Publikováno 28. 2. 2015 16:18
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Poplatky stanovené na rok 2015


Publikováno 6. 2. 2015 10:25

Nebezpečí v zimním období

nebezpečí v zimním období.pdf


Autor: obec Publikováno 12. 1. 2015 10:19

Harmonogram svozu plastů v roce 2015

Harmonogram svozu plastů.odt


Autor: obec Publikováno 5. 1. 2015 14:56

Nejčastější dotazy ohledně povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Nejčastější dotazy ohledně povolení kácení dřevin rostoucích mimo les:

Kdo je oprávněn žádat:

Vlastník pozemku nebo nájemce pozemku nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Co je nutné předložit:

Žádost o povolení ke kácení dřevin nebo oznámení o kácení dřevin včetně  související doklady a podklady .

Způsob podání:

Písemnou formou na podatelně Obecního úřadu obce, doručení osobně nebo poštou.

Správní a jiné poplatky:

Bez správních poplatků.

Dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, však může být žadateli, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny, uložena náhradní výsadba dřevin. V případě kácení z důvodu výstavby je náhradní výsadba uložena vždy. Současně může být uložena i následná péče o dřeviny náhradní výsadby a to maximálně na dobu pěti let od vysazení.

Lhůty a termíny:

Vyřízení do 60 dnů, u složitých případů do 90 dnů, u zvláště složitých případů možnost prodloužení lhůty 2krát o dalších 30 dnů.

Další podmínky:

U právnických osob a fyzických osob podnikajících žádá statutární zástupce subjektu.

 

V kterém ročním období se provádí kácení dřevin:

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (tj. od 1. 11.  do 31. 3. následujícího roku).

 

Kdy není třeba povolení :

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku
[§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:

-          pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,  

-          pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

-          pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, 

-          pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

 

Kdy není třeba povolení, ale kácení dřevin je nutné úřadu oznámit :

 

-          Ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů, nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních, nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů však musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

 

-          Ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

 

Nejčastější dotazy ohledně povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.odt


Autor: obec Publikováno 10. 12. 2014 14:25