Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Historie Haukovic

Historie Haukovic

úhledná vesnička vých. (6 km) od Uničova při silnici z Újezda do Paseky, a dále k Sovinci, a při stoku dvou potoků, z nichž potok zvaný Trenk (něm. Tränke = napajedlo) vzniká nad Pasekou a protéká jí, druhý sluje Teplica i u zdejších Němců; pramení na obecních loukách paseckých. Jsou pol. a katastr. (122 ha) samostatnou obcí.

Haukovice se uvádějí poprvé r. 1576 v příslušenství panství sovineckého jen jako "dvůr Haukův s mleynem Haukovským". Tento Hauk byl nejspíš úředníkem panským, jako Jáchym Pivec z Klimštejna (na Opavsku) a z Hradčan, který r. 1594 seděl "na Haukovici". Podle toho jmenoval se dvůr (nyní hostinec) a mlýn, původně asi "Haukovec", pomnožně: Haukovice. V urbáři sovineckém z r. 1609 neni o vsi ještě ani zmínky. Ve vsi býval ješlě r. 1750 vrchnost. dvůr "Haukovický", při němž 181 m. polí, 41/2 m. zahrad a luk pod 21 vozů sena a 4 1/2 v. votavy. Na obecní pečeti z r. 1723 je vidět křiž něm. řádu a německý nápis: Dorf Haukowitz. Podobnou pečeť obecní mají dosud.

Obec je přifařena do Paseky; na obecní zvonici mají zvonek s lat. nápisem a vročením 1591.

Okolí Haukovic jest bahnité, ale rovné. Bývalo tu mnoho rybníků; poslední 4 prodala vrchnost teprve v letech 1904 - 6.

R. 1790 bylo ve vsi v 25 domech 120 obyv., r. 1910 36 domů a 186 něm. katol. obyv., kteří se živí výhradně rolnictvím, dříve tkalcovstvím. Škola (1 tř.) německá od r. 1801; jednopatrová budova od r. 1877. Školních dítek 25.

Tratě: Horken, Teplitzerfelder, Teichwiesen, Mühůwiesen. Elektrické světlo z Mohelnice od r. 1919. Mimo hospodářství živí se obyvatelé dovozem dříví z blízkých hor a lesů, a též různými řemesly. V katastru obce jest 65 ha poli, 45 ha luk, 3.84 ha zahrad a 3.14 ha pastvin.