Drobečková navigace

Úvod > Klub seniorů Újezd

Klub seniorů Újezd

Vážení a milí příznivci seniorů. Na našich stránkách toho mnoho nepíšeme, ale nyní jsme doplnili fotogalerii, ze které vidíte jak náš klub pracuje. V příštím roce oslavíme 10 let od založení a všech akcí,které jsme za ty roky udělali je velmi mnoho. Přestože nám přibývají létá snažíme se i nadále nezahálet doma. Jezdíme na výlety a různé jiné akce, které pořádá Krajská rada seniorů Olomouc, jejíž jsme členy. Trochu nás mrzí, že nás není více, ale je to problém všech klubů na vesnicích, kde se senioři necítí tak staří, neboť stále pracují na zahrádkách a okolo svých domů. Nemá cenu si stěžovat, ale věřím, že pokud máte zájem o nějakou aktivitu tak mezi nás přijdete. Budeme se nyní snažit více doplňovat fotogalerii a pokud máte zájem o dění není nic jednoduššího než se zastavit v knihovně nebo každý pátek od 14 hodin v klubu seniorů, kde vám budou poskytnuty potřebné informace. Přejeme všem krásné dny po celý rok 2017.

za Klub seniorů Újezd A. Honelová

Cílem klubu je aktivní zapojení seniorů do kulturního a společenského života a vytvoření místa ke společenskému setkávání seniorů k rozhovorům, přednáškám, předávání zkušeností , rukodělným pracem, poslechu hudby, pořádání poznávacích a odpočinkových zájezdů, organizování různých zájmových aktivit, apod. Veškeré akce sdružení jsou otevřené a přístupné komukoliv, kdo má zájem se na nich podílet.

Členem klubu může být osoba, která souhlasí se stanovami klubu, má zájem na rozvoji a činnosti klubu, chce se aktivně podílet na práci klubu a zažádá si o přijetí písemnou formou. O přijetí rozhoduje valná hromada. Členství je ukončeno dobrovolným vystoupením nebo smrtí. Účastníci akce se nestávají členy klubu.

Klub vznikl v dubnu 2008,15.10.2008 byl registrován MV Praha.V současné době má klub 35 členů. Scházíme se pravidelně vždy první pátek v měsíci.

Hned naše první akce se setkaly s velkou účastí a zájmem.Abychom vás seznámili trochu s činností podívejte se na několik fotografií, které naši činnosti trochu přiblíží.

naše první setkání

Naše první setkání v dubnu 2008, kdy jsme se domlouvaly na činnosti. Jak je patrné zájem o klub byl velký.

První výlet do Rybníčka,počasí nám přálo, účast byla velká, vycházka byla zakončena na Jamajce, kde jsme si dali výbornou kávu.

   

Květnová oslava dne matek a plánování dalších akcí.

 

 

 

 

 

 

 

Červnová vycházka do Haukovic spojená s opékáním buřtíků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajský úřad v roce 2008 zajistil pro seniory cestování a tak i my jsme využili této možnosti a navštívili jsme elektrárnu Dlouhé Stráně. O toto cestování byl velký zájem, snad lze doufat, že se toto uskuteční  i v roce 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V říjnu jsme navštívili kulturní památky v Olomouci. Hlavně pak Arcidiecézní muzeum a chrám sv. Václava.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok jsem ukončili tancem a zpěvem, jak je patrné z výše uvedených obrázků. Nejsou zde uvedeny všechny akce, některé jsou již zachyceny ve fotogalerii knihovny a OÚ. O každé akce bychom mohli jistě napsat více, ale myslíme si že to již stačí. Nechceme pracovat sami, ale chceme se zapojit i do jiných akcí, pokud bude o nás zájem. Také děkujeme vedení obce za pochopení a zájem o naši činnost. A vy senioři pokud máte zájem, jste v našich řadách vítáni. Těšíme se na další akce v roce 2009.

ujezd_bottom.png