Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky,zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, řády, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky a řády

Obecně závazné vyhlášky obce nově na Sbírce právních předpisů - odkaz níže:

Úvod - SPP (gov.cz)

Název vyhlášky

Účinnost

OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2024.pdf

1.1.2024
OZV obce Újezd o místním poplatku ze psů 2023.pdf 1.1.2024
OZV obce Újezd o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství na rok 2023.pdf 1.1.2023
OZV č. 1/2022, o nočním klidu 9.5.2022
OZV č. 4/2019, o místním poplatku ze psů 1.1.2020
OZV č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 10.12.2021
OZV č. 1/2020, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství    
OZV o regulaci hlucnych cinnosti.pdf 10. 6. 1019
OZV č. 3 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
POŽÁRNÍ_ŘÁD.pdf 4.9.2020

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Usnesení zastupitelstva

nově usnesení zastupitelstva zde

 183cs_1.png