Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


1 6 12 15 17 Starší

Omezení agendy občanských průkazů

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje, že z důvodu odstávky systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů nelze na úřadech obcí s rozšířenou působností (např. MěÚ Uničov) od 24. prosince 2015 do 3. ledna 2016 podávat žádosti o vydání OP ani předávat vyrobené doklady. Poslední termín v tomto roce k provedení této agendy je 23.12.2015.

Omezení agendy občanských průkazů.odt


Autor: obec Publikováno 15. 12. 2015 11:11

Upozornění úřadu práce ČR

Upozornění úřadu práce ČR.pdf


Autor: obec Publikováno 19. 11. 2015 12:25

Tisková zpráva finančního úřadu pro Ol. kraj


Publikováno 25. 8. 2015 14:00

Hasiči informují - vysoké teploty a extrémní sucho

Hasiči informují - vysoké teploty a extrémní sucho.pdf


Autor: obec Publikováno 22. 7. 2015 15:58

II. etapa výstavby RD za kostelem

Všechny parcely jsou již obsazeny:

 

parcely xxx.jpg

 

 

 

Mapa - orientační náhled


Publikováno 10. 6. 2015 6:45

Poplatky stanovené na rok 2015


Publikováno 6. 2. 2015 10:25

Nebezpečí v zimním období

nebezpečí v zimním období.pdf


Autor: obec Publikováno 12. 1. 2015 10:19

Harmonogram svozu plastů v roce 2015

Harmonogram svozu plastů.odt


Autor: obec Publikováno 5. 1. 2015 14:56

Nejčastější dotazy ohledně povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Nejčastější dotazy ohledně povolení kácení dřevin rostoucích mimo les:

Kdo je oprávněn žádat:

Vlastník pozemku nebo nájemce pozemku nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou.

Co je nutné předložit:

Žádost o povolení ke kácení dřevin nebo oznámení o kácení dřevin včetně  související doklady a podklady .

Způsob podání:

Písemnou formou na podatelně Obecního úřadu obce, doručení osobně nebo poštou.

Správní a jiné poplatky:

Bez správních poplatků.

Dle § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, však může být žadateli, jako kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny, uložena náhradní výsadba dřevin. V případě kácení z důvodu výstavby je náhradní výsadba uložena vždy. Současně může být uložena i následná péče o dřeviny náhradní výsadby a to maximálně na dobu pěti let od vysazení.

Lhůty a termíny:

Vyřízení do 60 dnů, u složitých případů do 90 dnů, u zvláště složitých případů možnost prodloužení lhůty 2krát o dalších 30 dnů.

Další podmínky:

U právnických osob a fyzických osob podnikajících žádá statutární zástupce subjektu.

 

V kterém ročním období se provádí kácení dřevin:

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny (tj. od 1. 11.  do 31. 3. následujícího roku).

 

Kdy není třeba povolení :

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku
[§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje:

-          pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,  

-          pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

-          pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin, 

-          pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

 

Kdy není třeba povolení, ale kácení dřevin je nutné úřadu oznámit :

 

-          Ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů, nebo při provádění výchovné probírky porostů, a z důvodů zdravotních, nebo při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů však musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

 

-          Ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

 

Nejčastější dotazy ohledně povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.odt


Autor: obec Publikováno 10. 12. 2014 14:25

1 6 12 15 17 Starší