Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie > Historie Rybníčku

Historie Rybníčku

politická a katastrální (454 ha) obec, 7 km od Uničova, blízko Újezda. Psáti dějiny vesnice jest velmi bolestno; vždyť jména polních tratí dnes, česká dochovaná obecní pečeť, česká příjmení v XVII. a XVIII. stol. ukazují, jak se úplně česká obec němčila teprve v XVIII. stol., a jak na slabých nohou stoji důkaz Němců o původnim německém obyvatelstvu na severu Moravy.

Přifaření do Újezda a sousední německé vesnice uspíšily poněmčení. R. 1750 náleželo poddaným 4587/8 m. polí, 172/8 m. zahrad, 598 m. úhoru, 3 6/8 m. pustin, luk pod 73 1/4. sena, obci 97 1/2 m. pastvin. R. 1793 bylo zde 55 d., 408 obyv.; r. 1839: 74 d., 573 obyv.; r. 1900: 80 d., 520 kat. obyv., z nichž pouze 6 Č., ostatní Němci; r. 1910 : 84 d., 481 něm. a kat. obyv. Jest však mezi nimi hojně Čechů, zvlástě žen, jež se sem přivdaly.

Název osady třeba odvozovati od rybníků, kterých bylo za stara hojně v okolí. Před r. 1399 tu a v Dětřichově měla kapitola olomoucká dvory, které v boji mezi Joštem a Prokopem byly vypáleny a zničeny. Starších záznamů nelze se dopátrati. Kolem r. 1554 byla ves u Šternberku; tehdy katoličtí osadníci odpírali desátek ustanovenému od panství šternberského protestantskému faráři v Újezdě; to se stalo patrně návodem kapitulním. Poddanské poměry vedeny byly u Pňovic.

Rybníček leží při silnici z Uničova do Šternberka. Osada polnosti jsou v rovině. Náves tvoří širokou ulici uzavřenou rybníčkem. Domy jsou odděleny od sebe štítem na náves. Statky selské jsou v návsi a mají zahrádky před okny. Vpředu je světnice a vedle ní menší, dále do dvora kuchyně a komora, konečně konírny a chlévy. Výměnek je na druhé straně dvoru; mezi ním a hlavní budovou jsou vrata do dvora. Obec má přes 7 ha polností, 6 h luk, 3 ha pastvin a zahradu. Rybník v návsi, v němž se o hodech koná rybolov, nepatří obci, nýbrž starousedlíkům. Na sever obce bývaly ještě jiné rybníky, proto pole i luka na oněch místech nazývají se dosud u něm. obyvatelů : "Rybník". Rychta na č. 11.; na obec. pečeti pred r. 1749 jest nápis : PECZET DIDINA RIBNICZEK -, a znakem radlice a hrábě. Toto české pečetidlo se dosud zachovalo v obecní truhlici. Rybníček byl vždy přifařen do Újezda. Ve vsi kaplička z r. 1834 s pěkným obrazem sv. Rodiny a sochou sv. Floriána, kterou darovalo víd. ministerstvo veř. prací z odborné školy v Králikách r. 1914. Pozoruhodný je starý kamenný kříž mohutných tvarů 1 m vys. při staré cestě z Újezda do Šternberka, o němž lid vypravuje, že pod nim jsou pochováni Rusové. Až do r. 1867 chodívaly děti odtud do školy újezdské; r. 1872 byla zde zřízena škola, jež r. 1890 rozšířena na dvoutřídku. Déle působí Fr. Lichovník (od r. 1877)

Trati slují: Horka, In Horkenfeld (Hůrky), Wetke, Fohling, Rybník, Padělka, Waschka (Vážky), Todtenfeld, Auf den Zbitka, Cinkovec, Mlýnská. Okresní silnice z Uničova do Šternberka jest vedena vesnicí. V místě jest poštovna.