Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

Historie

Název obce byl i v minulosti vždy Újezd. Poprvé se s ním setkáváme v listině olomouckého biskupa Zdéka z roku 1131. Ves vznikla slovanskou kolonizací a někdy v roce 1296 měla již vlastní faru. Pokud paměti sahají, patřil Újezd vždy k panství šternberskému a musel značně přispívat k rozkvětu nově založeného města Šternberk. V roce 1409 dostal Šternberk městské právo olomoucké, a aby rychle vzkvétal, bylo okolním obcím a tedy i Újezdu nařízeno, aby pouze ve Šternberku nakupovaly maso, sukno i pivo. Svobodné volby nákupu se obce domohly až o několik let později. V roce 1591 se Újezd domohl různých privilegií, o čemž svědčí i opis listiny na různé svobody a zvláštní vesnickou pečeť s kosou a otkou ve štítě a českým nápisem „Pečeť dědiny Újezda ke Šternberku náležijící.“

Významní občané

Nynější kostel barokový pochází z počátku 17. století, presbytář byl vystavěn roku 1722, jak svědčí vytesaný letopočet nad vchodem do sakristie.

Historické architektonické tvarosloví se zachovalo na několika objektech v obci, i když některé utrpěly stavebními úpravami. V málo případech je zachována i historická podoba oplocení, která byla kamenná nebo zděná.

Historické památky, které se v obci nacházejí, se postupně obnovují a opravují. Jedná se o kamenné kříže a sochy a kaple v Rybníčku a v Haukovicích.

Haukovice se uvádějí poprvé r. 1576 v příslušenství panství sovineckého jen jako "dvůr Haukův s mlejnem". V okolí Haukovic bývalo mnoho rybníků, obyvatelstvo se živilo výhradně rolnictvím, dříve tkalcovstvím. V obci bývala i samostatná škola.

Název osady Rybníček je odvozen od rybníků, kterých bylo v historii v okolí mnoho. Kolem r. 1554 patřil Rybníček ke Šternberku, jinak byl vždy přifařen do Újezda. Rybníček byla vždy česká obec, teprve v 18. století byla výrazně poněmčena.

Historické památky

Újezd

 • Farní kostel sv. Jana Křtitele
 • Socha sv. Jana Nepomuckého
 • Kamenný kříž - u kostela sv. Jana Křtitele, 1792
 • Kamenný kříž - centrální na hřbitově, 1822       / neni foto /
 • Kamenný kříž - v polích za hřbitovem, 1903
 • Socha sv. Marka - v polích za hřbitovem, 1803
 • Socha - torzo /Hnojicko/, 1918
 • Sloup Panny Marie - u silnice do Haukovic, 1893
 • Kamenný kříž - u č.p. 60, 1808
 • Dům č.p. 41 - bývalý mlýn, 18. stol.
 • Kamenný kříž - u silnice do Žerotína, 1868
 • Pomník obětem I. světové války - naproti č.p. 67, 1914-18
 • Pomník - před č.p. 171

Haukovice

 • Kaple svaté rodiny - náves, 1923
 • Kamenný kříž - před kaplí, 1904
 • Kamenný kříž - u č.p. 529, 1798
 • Dřevěný kříž - u silnice na Paseky
 • Kamenný kříž - torzo - u železničního přejezdu, 1905
 • Podstavec, původně osazen pískovcovým křížem s Kristem

Rybníček

 • Kaple sv. Floriána, 1834
 • Kamenný kříž - náves, 1832
 • Sloup Panny Marie Immaculaty - u rybníka, 1856
 • Pomník obětem 2. světové války - u rybníka, 1955
 • Kamenný kříž - naproti č.p. 472, 1875
 • Smírčí kříž