Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Historie

Historie

Obec Újezd vznikla pozdní slovanskou kolonizací v polovině 13. století. Pokud paměti sahají, patřil Újezd vždycky k panství šternberskému.

Díky minimálním stavebním zásahům v minulosti se v obci zachovala řada památek širšího i místního významu, jako jsou areál farního kostela sv. Jana Křtitele, farní kostel sv. Jana Křtitele, socha sv. Jana Nepomuckého, hřbitovní zeď a mnoho kamenných křížů.

Farní kostel sv. Jana Křtitele stál v Újezdě již v roce 1296 pod patronátem pánů šternberských.

Roku 1585 však byl vystaven nový kostel, jehož vež bez krytu se zachovala doposud.

Významní občané

Nynější kostel barokový pochází z počátku 17. století, presbytář byl vystavěn roku 1722, jak svědčí vytesaný letopočet nad vchodem do sakristie.

Historické architektonické tvarosloví se zachovalo na několika objektech v obci, i když některé utrpěly stavebními úpravami. V málo případech je zachována i historická podoba oplocení, která byla kamenná nebo zděná.

Historické památky, které se v obci nacházejí, se postupně obnovují a opravují. Jedná se o kamenné kříže a sochy a kaple v Rybníčku a v Haukovicích.

Haukovice se uvádějí poprvé r. 1576 v příslušenství panství sovineckého jen jako "dvůr Haukův s mlejnem". V okolí Haukovic bývalo mnoho rybníků, obyvatelstvo se živilo výhradně rolnictvím, dříve tkalcovstvím. V obci bývala i samostatná škola.

Název osady Rybníček je odvozen od rybníků, kterých bylo v historii v okolí mnoho. Kolem r. 1554 patřil Rybníček ke Šternberku, jinak byl vždy přifařen do Újezda. Rybníček byla vždy česká obec, teprve v 18. století byla výrazně poněmčena.

Historické památky

Újezd

 • Farní kostel sv. Jana Křtitele
 • Socha sv. Jana Nepomuckého
 • Kamenný kříž - u kostela sv. Jana Křtitele, 1792
 • Kamenný kříž - centrální na hřbitově, 1822       / neni foto /
 • Kamenný kříž - v polích za hřbitovem, 1903
 • Socha sv. Marka - v polích za hřbitovem, 1803
 • Socha - torzo /Hnojicko/, 1918
 • Sloup Panny Marie - u silnice do Haukovic, 1893
 • Kamenný kříž - u č.p. 60, 1808
 • Dům č.p. 41 - bývalý mlýn, 18. stol.
 • Kamenný kříž - u silnice do Žerotína, 1868
 • Pomník obětem I. světové války - naproti č.p. 67, 1914-18
 • Pomník - před č.p. 171

Haukovice

 • Kaple svaté rodiny - náves, 1923
 • Kamenný kříž - před kaplí, 1904
 • Kamenný kříž - u č.p. 529, 1798
 • Dřevěný kříž - u silnice na Paseky
 • Kamenný kříž - torzo - u železničního přejezdu, 1905
 • Podstavec, původné osazen pískovcovým křížem s Kristem

Rybníček

 • Kaple sv. Floriána, 1834
 • Kamenný kříž - náves, 1832
 • Sloup Panny Marie Immaculaty - u rybníka, 1856
 • Pomník obětem 2. světové války - u rybníka, 1955
 • Kamenný kříž - naproti č.p. 472, 1875
 • Smírčí kříž