Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Kultura a sport

Kultura a sport

Kultura

V obci je rozsáhlá společenská a kulturní činnost. Jedním ze základních svátků v obci jsou hodové slavnosti, které se konají v červnu na svátek sv. Jana Křtitele. Do těchto slavností jsou zapojeny především děti, jak ze základní tak i z mateřské školy. Dále jsou pořádány vesnické veselice různých spolků a organizací, plesová sezóna, pěvecká vystoupení ve zdejším kulturním domě a bohoslužby v kostele. 

Místní spolek hasičů má asi 20 členů. Pracuje zde i mládežnický spolek SOPTÍCI. Hasiči každoročně pořádají plesy a účastní se hasičských soutěží.

Myslivecké sdružení má 30 členů. Myslivci mají svoji střelnici, kde pořádají soutěže ve střelbě na asfaltové holuby. V sezoně pořádají hon na kačeny, bažanty a zajíce.

Spolek žen má asi 50 členek. Každoročně pořádají akce - Pálení čarodějnic, BABSKOU MERENDU, dále připravují a rozlévají vánoční punč (dobrovolný příspěvek z punče putuje do místní MŠ) Pořádají také zájezdy pro občany s dětmi a podílí se na obecních akcích.

Spolek seniorů - mnoho místních seniorů se schází v klubovně - knihovna obce. Podílí se na obecních akcích a pořádají zájezdy pro seniory. 

Spolek František - péče o místní faru + kostel. Tradičně pořádají slet čertů s Mikulášem a andělem ve farní zahradě. Na faře organizují tábory pro děti, pronájem - svatby, rodinné oslavy, ... 

V obci aktivně funguje kulturní výbor. Pravidelně pořádá programy pro důchodce. Nezastupitelnou úlohu v udržování a rozvíjení společenského života v obci sehrává obecní úřad, který je u řady akcí garantem. Obec společně s místními občany se také podílela na financování nového kostelního zvonu, který byl vysvěcen za přítomnosti dvou biskupů dne 4. května 1998, je také spoluorganizátorem oslav "600 let založení obce Rybníček", které byly v roce 1999.

V obci se 2x do roka koná vítání občánků, které má v režii matrikářka - příspěvek ve výši 3 000,- Kč/dítě + dárek. 

Obecní tradicí je také slavnostní ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU s ohňostrojem, punčem, zpíváním koled, drobnými stánky, vystoupení žáků MŠ a ZŠ. 

Sport

Udržování a rozvíjení společenského života se daří především ve sportovní činnosti. 

Sokol má v obci mnoholetou tradici. Je zde organizováno více jak 60 členů nejrůznějšího věku, kteří se během roku zúčastňují různých sportovních akcí, ale i brigád na zvelebení sportovního areálu. Všechny tyto akce finančně podporuje místní obecní úřad. Za poslední roky byl viditelně zrenovován sportovní areál, celková rekonstrukce šaten, automatická závlaha hřiště, objekt sociálního zázemí - r. 2020.

Předseda  Jan Klajbl

Pro sportovně kulturní akce bylo na asfaltovém hřišti zřízeno pódium a nové lávky.  Nově se vybudovalo vybudování víceúčelového hřiště pro veřejnost.  V roce 2020 bude nově vybudován Objekt sociálního zázemí - občerstvení s posezením, soc. zařízení. Dále je k dispozici udírna a klubovna. 

Novou školní tělocvičnu využívá během zimního období široká veřejnost z Újezda a okolí. Sokol každoročně pořádá Dresový ples. 

Sokol se skládá z několika sportovních oddílů:

  • oddíl kopané, který má mužstvo mužů, starších a mladších benjamínků
  • oddíl stolního tenisu
  • oddíl volejbalu

Nejčinnější složkou je fotbalový oddíl mužů, starších a mladších benjamínků, kteří hrají II. třídu okresního přeboru. Za poslední roky mnoho talentovaných hráčů skončilo v ligových mužstvech.

Oddíl stolního tenisu - muži a žáci, hrají II. třídu oblastního přeboru a dosahují dobrých výsledků.

Novou školní tělocvičnu využívá během zimního období široká veřejnost z Újezda i okolí.

Lední hokej – od roku 2001 působí v obci amatérský tým ledního hokeje HC Šneci Újezd. Mužstvo hraje své domácí zápasy na zimním stadionu v Uničově, který je od obce vzdálen asi 6 km. Mužstvo začínalo v soutěži RRL (Regionální rybníkářská liga), která se později změnila na OAHL (Olomoucká amatérská hokejová liga). V současnosti působí v ŠHL (Šmatlácká hokejová liga), jejíž základy jsou položeny také v Újezdě.