Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Přijaté dotace

Přijaté dotace

Dotace 2021

Projekt „ Výstavba nájemních bytů v obci Újezd"

V roce 2021 poskytovatel Ministerstvo financí finančně přispěl na podporu projektu „Výstavba nájemních bytů v obci Újezd"  částkou 8 364 581,- Kč.

 

Projekt „Chodníky a autobusové zastávky stezky Újezd - Haukovice" 

V roce 2021 poskytovatel Státní fond dopravní infrastruktury finančně přispěl na podporu projektu „Chodníky a autobusové zastávky stezky Újezd - Haukovice" částkou 1 699 822,99 Kč.

autobusová zastávka Haukovice.jpg

 

Projekt „Cyklostezka Újezd - Haukovice"

V roce 2021 poskytovatel Státní fond dopravní infrastruktury finančně přispěl na podporu projektu „Cyklostezka Újezd - Haukovice“ částkou 4 739 270,- Kč.

 

cyklostezka Újezd - Haukovice.jpg

 

Projekt „ Zapojení obecní knihovny Újezd do regionálního kooperačního systému"

Projekt „ Zapojení obecní knihovny Újezd do regionálního kooperačního systému" byl realizován za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu z

Ministerstva kultury částkou 10.000,- Kč z  programu Veřejné informační služby knihoven.

 

Projekt „Komunikace v obci Újezd“

Projekt „Komunikace v obci Újezd“ byl realizován za přispění finančních prostředků státního rozpočtu ČR z Ministerstva pro místní rozvoj částkou 1 125 052,- Kč z dotačního programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+. 

 

komunikace v obci Újezd.jpgSDevelop+2221110208560.jpgobrázek komunikace.jpg

 

 

Akce „Oprava památky kamenného kříže u silnice do Žerotína“

Oprava památky kamenného kříže u silnice do Žerotína, přislíbená dotace ve výši 35.000,- Kč z Programu Památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 pro dotační titul Obnova staveb drobné architektury místního významu.

DSCN0221 upravená.jpgSDevelop+2221111508380.jpgIMG-20211114-WA0001.jpg

 

 

Akce „Renovace veřejného osvětlení obce Újezd“

Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu finančně přispěl z prostředků státního rozpočtu  na akci Renovace veřejného osvětlení obce Újezd v roce 2021, dotace 1.225.585,- Kč  z programu 12222 - Státní program na podporu úspor energie, EFEKT II. pro rok 2021. 

 

Nákup ochranných prostředků pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízené obcí Újezd, dotace ve výši 62.200,- Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 62.200,- Kč z Programu na podporu JSDH 2021 pro  dotační titul  Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021.

olomoucky kraj.jpg

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku

Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Úřadu práce České republiky za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření a to od 3.5.2021 do 30.11.2021.

Dotace 2020

Akce „Obec Újezd - Přístavba MŠ v Újezdě“

Poskytovatel Ministerstvo financí finančně přispěl z prostředků státního rozpočtu  na akci Obec Újezd - Přístavba MŠ v Újezdě v roce 2020, dotace 6 803 490,- Kč  z programu  29822 - akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

 

Akce „Rekonstrukce kulturního domu v Rybníčku“

 Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na podporu akce „Rekonstrukce kulturního domu v Rybníčku“ na stavební práce výměnu střešní krytiny a zbudování podkroví v roce 2020, dotace 266.428,85 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020“, dotační titul 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Logo Olomouckého krajelogo pov

Akce „Rekonstrukce kulturního domu v Rybníčku“Akce „Rekonstrukce kulturního domu v Rybníčku“Akce „Rekonstrukce kulturního domu v Rybníčku“

Projekt „Stavební úpravy a přístavba WC - budova šaten na hřišti v Újezdě“

Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na podporu projektu „Stavební úpravy a přístavba WC - budova šaten na hřišti v Újezdě“ v roce 2020, dotace 250 000,- Kč z dotačního Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, dotační titul 1 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení.

Logo Olomouckého kraje

Akce „Cyklostezka Újezd – Rybníček po k. ú. Mladějovice – II. Etapa“, Dotace ve výši 1 949 064,58 Kč, poskytovatel Olomoucký kraj.

Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na podporu projektu „Cyklostezka Újezd - Rybníček po k. ú. Mladějovice - II. etapa“ v roce 2020,

dotace částkou 1 949 064,58 Kč z dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020.

Logo Olomouckého kraje.gif

IMG_6221.jpgIMG_6541.jpgpdf1024_1.jpg

Dokončující části cyklostezky „Újezd – Rybníček, po k.ú. Mladějovice“:

Obec Újezd v nejbližších dnech dokončí svůj úsek cyklostezky směrem na Mladějovice, a to až na hranici katastrálního území Mladějovic- Horní Mladějovice (sídlí zde firma KIWEK METAL s.r.o.). Na této hranici katastrů obcí bude realizován provizorní sjezd z cyklostezky na silnici II/444, dokud nebude dokončena další etapa. Po stezce tak dojedeme na kole Z Uničova bez přerušení až do Horních Mladějovic. Zbývající úseky na katastrech obcí Babice a Mladějovice jsou projekčně připraveny a obce budou společně s mikroregionem Šternbersko žádat o dotaci v nejbližší výzvě. V případě získání dotace by bylo a možná realizace v roce 2021.

Dotace 2019

Podpora zaměstnanosti v obci Újezd je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Podpora zaměstnanosti v obci Újezd je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011200

  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Datum zahájení: 1. 7. 2019
  • Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022

Operační program Zaměstnanost.pdf

"Cyklostezka Újezd - Rybníček po k.ú. Mladějovice"

Poskytovatel Sfdi přispěl na podporu projektu v roce 2019 částkou 6 167 408 Kč.

olomoucky kraj.jpg

Cyklostezka Újezd - Rybníček po k.ú. Mladějovice

Újezd - intenzifikace ČOV a likvidace H2S

Poskytovatel MŽP přispěl dotací z operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 částkou 2 749 000 Kč a Olomoucký kraj přispěl částkou 400 000 Kč z programu Fond na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019 na realizaci stavby "Újezd - intenzifikace ČOV a likvidace H2S".

olomoucky kraj.jpg

Újezd - intenzifikace ČOV a likvidace H2SÚjezd intenzifikace čov a likvidace H2S 2.jpgIMG_5989.jpg

Oprava památného kříže u železničního přejezdu

Olomoucký kraj přispěl částkou 39. 272 Kč

olomoucky kraj.jpg

Oprava památného kříže u železničního přejezdu

Projekt "Objekt sociálního zázemí v areálu fotbalového hřiště" v roce 2019

Dotace ve výši 1 400 000 Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na podporu projektu "Objekt sociálního zázemí v areálu fotbalového hřiště" v roce 2019, dotace 1 400 000 Kč z dotačního programu. Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019

olomoucky kraj.jpg

hřiště.jpg

Projekt "Oprava kamenného kříže Újezd stojícího u železničního přejezdu na parc.č.811 v k.ú. Újezd u Uničova" v roce 2019

z programu Památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 - dotační titul Obnova staveb drobné architektury místního významu

olomoucky kraj.jpg

 

Projekt „Oprava místní komunikace Újezd – místní část Rybníček u zbrojnice“

Dotace ve výši 500 000 Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na „Opravu místní komunikace Újezd – místní část Rybníček u zbrojnice“, dotace 500 000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“ pro dotační titul 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

olomoucky kraj.jpg

publicita.jpg  publicita1.jpg

 

Nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízené obcí Újezd – na pořízení spojových prostředků, dotace ve výši 24.000,- Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 24.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2019 – Dotační titul č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

olomoucky kraj.jpg

Dotace 2018

Projekt „Obec Újezd - nákup techniky na údržbu sportovního areálu“

v roce 2018 - nákup žacího traktoru, dotace ve výši 70.000,- Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 70 000,- Kč v rámci Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018

Olomoucký kraj

Obec Újezd - nákup techniky na údržbu sportovního areálu 

Obec Újezd - nákup techniky na údržbu sportovního areálu

Projekt " Oprava místní komunikace Újezd"

- byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj částkou 546 562 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt " Oprava místní komunikace Újezd"

Projekt „ Oprava místní komunikace Újezd“ , dotace ve výši 500 000 Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

logo.jpg

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 500 000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“, pro dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

2018.jpg

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízenou obcí Újezd – na pořízení souboru hadicolomoucky kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 14.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2018 – Dotační titul : Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 o poskytnutí dotace na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízené obcí Újezd.

Opravy kamenného kříže - Hnojicko

Finanční podpora Ol. Kraje 43 779 Kč z dotačního titulu Obnova památek drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji.

Olomoucký kraj

oprava památného kříže na Hnojicku

Dotace 2017

Výstavba Cyklostezky Brníčko - Újezd.

Realizace stavby Cyklostezky Uničov, m. č. Brníčko - Újezd a Uničov, m. č. Nová Dědina - Šumvald

Dotace z IROP=11.200 000 Kč a dotace z Olomouckého kraje=1.500 000 Kč.

Realizace stavby Cyklostezky

Realizace stavby Cyklostezky Uničov, m. č. Brníčko - Újezd a Uničov, m. č. Nová Dědina - Šumvald

Olomoucký kraj

  irop

Víceúčelové hřiště Újezd, dotace 600.000,- Kč, finanční podpora OL. kraje 

Olomoucký kraj

Víceúčelové hřiště Újezd, dotace 600.000,- Kč, finanční podpora OL. kraje 

Oprava místní komunikace Újezd, dotace 574.990,- Kč, MMR – Podpora obnovy rozvoje venkova 

Projekt "Oprava místní komunikace Újezd" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

 Oprava místní komunikace

70. let založení fotbalu – Újezd, dotace 20.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu podpory kultury v Ol. kraji 

Olomoucký kraj

70. let založení fotbalu – Újezd, dotace 20.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu podpory kultury v Ol. kraji 

Dotace 2016

Újezd – Rybníček – Oprava kaple sv. Floriána II. etapa, dotace 200.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu památkové péče v Ol. kraji

Olomoucký kraj

Újezd – Rybníček – Oprava kaple sv. Floriána II. etapa, dotace 200.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu památkové péče v Ol. kraji

Újezd – společenský a kulturní rok na vsi, dotace 20.000,- Kč. Finanční podpora Ol. kraje z Programu podpory kultury v Ol. kraji

Olomoucký kraj 

Dotace 2015

Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na Komunitní dům pro seniory, dotace 6.500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby podporovaných bytů

Projekt "Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na Komunitní dům pro seniory" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na Komunitní dům pro seniory, dotace 6.500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby podporovaných bytů

Projekt B.j. PB-VB Újezd Dotace 550.000 Podpora rozvoje bydlení MMR.

Projekt "B.j. PB-VB Újezd" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

Projekt B.j. PB-VB Újezd Dotace 550.000 Podpora rozvoje bydlení MMR. 

10TI Újezd, dotace 500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby technické infrastruktury

Projekt "10TI Újezd" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

10TI Újezd, dotace 500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby technické infrastruktury

 

Třídění bioodpadu v obci Újezd - I. etapa, dotace 726.750,- Kč, Operační program životního prostředí 

Třídění bioodpadu v obci Újezd - I. etapa, dotace 726.750,- Kč, Operační program životního prostředí