Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Přijaté dotace

Přijaté dotace

Dotace 2023

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku

Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Úřadu práce České republiky za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření a to od 22.5.2023 do 31.10.2023.

 

Pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023, dotace ve výši 22.000,- Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 22.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2023 pro  dotační titul 13_02_01 Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2023.

 

 logo.png

   

Projekt „Dopravní automobil"

Poskytovatel Olomoucký kraj poskytl dotaci z programu MV ČR 2022 „Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí" částku ve výši 100.000,- Kč na pořízení dopravního prostředku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Újezd. 

 

Poskytovatel Ministerstvo vnitra poskytl dotaci z programu 014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí částku ve výši 450.000,- na pořízení 

dopravního prostředku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Újezd. 

 Projekt „Přístavba garáže hasičské zbrojnice Újezd

Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na podporu akce „Přístavba garáže hasičské zbrojnice Újezd“ v roce 2023, dotace 469.580,-

Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2023, dotační titul 01_01_01_Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

 

                 

 

Dotace 2022

Vybudování dětského hřiště p. č. 78 Újezd u Uničova, poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo dotaci z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2021 ve výši 1.008.792,- Kč na vybudování dětského hřiště p. č. 78, k. ú. Újezd u Uničova.

 

Pořízení dopravního automobilu pro JSDH Újezd, dotace 450.000,- Kč, poskytovatel Ministerstvo vnitra 

Finanční podpora z Ministerstva vnitra dotace 450.000,- Kč z Programu "014D26 Dotace pro jednotky SDH obcí" na pořízení nového dopravního automobilu pro potřeby požární ochrany obce.

  

Pořízení dopravního prostředku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízené obcí Újezd, dotace 100.000,- Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 100.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2022 pro dotační titul Dotace na pořízení cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací MV ČR 2022. 

olomoucky kraj.jpg

 

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku

Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu prostřednictvím Úřadu práce České republiky za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření a to od 1.6.2022 do 30.9.2022.

 

 

Pořízení ochranných prostředků pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízené obcí Újezd, dotace ve výši 34.600,- Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 34.600,- Kč z Programu na podporu JSDH 2022 pro  dotační titul  Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2022.

olomoucky kraj.jpg

Dotace 2021

Projekt „ Výstavba nájemních bytů v obci Újezd"

V roce 2021 poskytovatel Ministerstvo financí finančně přispěl na podporu projektu „Výstavba nájemních bytů v obci Újezd"  částkou 8 364 581,- Kč.

 

Projekt „Chodníky a autobusové zastávky stezky Újezd - Haukovice" 

V roce 2021 poskytovatel Státní fond dopravní infrastruktury finančně přispěl na podporu projektu „Chodníky a autobusové zastávky stezky Újezd - Haukovice" částkou 1 699 822,99 Kč.

autobusová zastávka Haukovice.jpg

 

Projekt „Cyklostezka Újezd - Haukovice"

V roce 2021 poskytovatel Státní fond dopravní infrastruktury finančně přispěl na podporu projektu „Cyklostezka Újezd - Haukovice“ částkou 4 739 270,- Kč.

 

cyklostezka Újezd - Haukovice.jpg

 

Projekt „ Zapojení obecní knihovny Újezd do regionálního kooperačního systému"

Projekt „ Zapojení obecní knihovny Újezd do regionálního kooperačního systému" byl realizován za přispění finančních prostředků ze státního rozpočtu z

Ministerstva kultury částkou 10.000,- Kč z  programu Veřejné informační služby knihoven.

 

Projekt „Komunikace v obci Újezd“

Projekt „Komunikace v obci Újezd“ byl realizován za přispění finančních prostředků státního rozpočtu ČR z Ministerstva pro místní rozvoj částkou 1 125 052,- Kč z dotačního programu 11782 - Podpora rozvoje regionů 2019+. 

 

komunikace v obci Újezd.jpgSDevelop+2221110208560.jpgobrázek komunikace.jpg

 

 

Akce „Oprava památky kamenného kříže u silnice do Žerotína“

Oprava památky kamenného kříže u silnice do Žerotína, přislíbená dotace ve výši 35.000,- Kč z Programu Památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2021 pro dotační titul Obnova staveb drobné architektury místního významu.

DSCN0221 upravená.jpgSDevelop+2221111508380.jpgIMG-20211114-WA0001.jpg

 

 

Akce „Renovace veřejného osvětlení obce Újezd“

Poskytovatel Ministerstvo průmyslu a obchodu finančně přispěl z prostředků státního rozpočtu  na akci Renovace veřejného osvětlení obce Újezd v roce 2021, dotace 1.225.585,- Kč  z programu 12222 - Státní program na podporu úspor energie, EFEKT II. pro rok 2021. 

 

Nákup ochranných prostředků pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízené obcí Újezd, dotace ve výši 62.200,- Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 62.200,- Kč z Programu na podporu JSDH 2021 pro dotační titul Dotace pro pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti JSDH obcí Olomouckého kraje 2021.

olomoucky kraj.jpg

Vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku

Příspěvek je poskytován ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Úřadu práce České republiky za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření a to od 3.5.2021 do 30.11.2021.

Dotace 2020

Akce „Obec Újezd - Přístavba MŠ v Újezdě“

Poskytovatel Ministerstvo financí finančně přispěl z prostředků státního rozpočtu  na akci Obec Újezd - Přístavba MŠ v Újezdě v roce 2020, dotace 6 803 490,- Kč  z programu  29822 - akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR, Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí.

 

Akce „Rekonstrukce kulturního domu v Rybníčku“

 Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na podporu akce „Rekonstrukce kulturního domu v Rybníčku“ na stavební práce výměnu střešní krytiny a zbudování podkroví v roce 2020, dotace 266.428,85 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020“, dotační titul 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Logo Olomouckého krajelogo pov

Akce „Rekonstrukce kulturního domu v Rybníčku“Akce „Rekonstrukce kulturního domu v Rybníčku“Akce „Rekonstrukce kulturního domu v Rybníčku“

Projekt „Stavební úpravy a přístavba WC - budova šaten na hřišti v Újezdě“

Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na podporu projektu „Stavební úpravy a přístavba WC - budova šaten na hřišti v Újezdě“ v roce 2020, dotace 250 000,- Kč z dotačního Programu na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2020, dotační titul 1 Projekty na výstavbu a rekonstrukci sportovních zařízení.

Logo Olomouckého kraje

Akce „Cyklostezka Újezd – Rybníček po k. ú. Mladějovice – II. Etapa“, Dotace ve výši 1 949 064,58 Kč, poskytovatel Olomoucký kraj.

Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na podporu projektu „Cyklostezka Újezd - Rybníček po k. ú. Mladějovice - II. etapa“ v roce 2020,

dotace částkou 1 949 064,58 Kč z dotačního programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2020.

Logo Olomouckého kraje.gif

IMG_6221.jpgIMG_6541.jpgpdf1024_1.jpg

Dokončující části cyklostezky „Újezd – Rybníček, po k.ú. Mladějovice“:

Obec Újezd v nejbližších dnech dokončí svůj úsek cyklostezky směrem na Mladějovice, a to až na hranici katastrálního území Mladějovic- Horní Mladějovice (sídlí zde firma KIWEK METAL s.r.o.). Na této hranici katastrů obcí bude realizován provizorní sjezd z cyklostezky na silnici II/444, dokud nebude dokončena další etapa. Po stezce tak dojedeme na kole Z Uničova bez přerušení až do Horních Mladějovic. Zbývající úseky na katastrech obcí Babice a Mladějovice jsou projekčně připraveny a obce budou společně s mikroregionem Šternbersko žádat o dotaci v nejbližší výzvě. V případě získání dotace by bylo a možná realizace v roce 2021.

Dotace 2019

Podpora zaměstnanosti v obci Újezd je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu: Podpora zaměstnanosti v obci Újezd je spolufinancován Evropskou unií.

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011200

  • Název programu: Operační program Zaměstnanost
  • Datum zahájení: 1. 7. 2019
  • Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022

Operační program Zaměstnanost.pdf

"Cyklostezka Újezd - Rybníček po k.ú. Mladějovice"

Poskytovatel Sfdi přispěl na podporu projektu v roce 2019 částkou 6 167 408 Kč.

olomoucky kraj.jpg

Cyklostezka Újezd - Rybníček po k.ú. Mladějovice

Újezd - intenzifikace ČOV a likvidace H2S

Poskytovatel MŽP přispěl dotací z operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 částkou 2 749 000 Kč a Olomoucký kraj přispěl částkou 400 000 Kč z programu Fond na výstavbu a obnovu vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2019 na realizaci stavby "Újezd - intenzifikace ČOV a likvidace H2S".

olomoucky kraj.jpg

Újezd - intenzifikace ČOV a likvidace H2SÚjezd intenzifikace čov a likvidace H2S 2.jpgIMG_5989.jpg

Oprava památného kříže u železničního přejezdu

Olomoucký kraj přispěl částkou 39. 272 Kč

olomoucky kraj.jpg

Oprava památného kříže u železničního přejezdu

Projekt "Objekt sociálního zázemí v areálu fotbalového hřiště" v roce 2019

Dotace ve výši 1 400 000 Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na podporu projektu "Objekt sociálního zázemí v areálu fotbalového hřiště" v roce 2019, dotace 1 400 000 Kč z dotačního programu. Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019

olomoucky kraj.jpg

hřiště.jpg

Projekt "Oprava kamenného kříže Újezd stojícího u železničního přejezdu na parc.č.811 v k.ú. Újezd u Uničova" v roce 2019

z programu Památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 - dotační titul Obnova staveb drobné architektury místního významu

olomoucky kraj.jpg

 

Projekt „Oprava místní komunikace Újezd – místní část Rybníček u zbrojnice“

Dotace ve výši 500 000 Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na „Opravu místní komunikace Újezd – místní část Rybníček u zbrojnice“, dotace 500 000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“ pro dotační titul 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

olomoucky kraj.jpg

publicita.jpg  publicita1.jpg

 

Nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízené obcí Újezd – na pořízení spojových prostředků, dotace ve výši 24.000,- Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 24.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2019 – Dotační titul č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

olomoucky kraj.jpg

Dotace 2018

Projekt „Obec Újezd - nákup techniky na údržbu sportovního areálu“

v roce 2018 - nákup žacího traktoru, dotace ve výši 70.000,- Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 70 000,- Kč v rámci Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018

Olomoucký kraj

Obec Újezd - nákup techniky na údržbu sportovního areálu 

Obec Újezd - nákup techniky na údržbu sportovního areálu

Projekt " Oprava místní komunikace Újezd"

- byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj částkou 546 562 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt " Oprava místní komunikace Újezd"

Projekt „ Oprava místní komunikace Újezd“ , dotace ve výši 500 000 Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

logo.jpg

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 500 000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“, pro dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

2018.jpg

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízenou obcí Újezd – na pořízení souboru hadicolomoucky kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 14.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2018 – Dotační titul : Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 o poskytnutí dotace na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízené obcí Újezd.

Opravy kamenného kříže - Hnojicko

Finanční podpora Ol. Kraje 43 779 Kč z dotačního titulu Obnova památek drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji.

Olomoucký kraj

oprava památného kříže na Hnojicku

Dotace 2017

Výstavba Cyklostezky Brníčko - Újezd.

Realizace stavby Cyklostezky Uničov, m. č. Brníčko - Újezd a Uničov, m. č. Nová Dědina - Šumvald

Dotace z IROP=11.200 000 Kč a dotace z Olomouckého kraje=1.500 000 Kč.

Realizace stavby Cyklostezky

Realizace stavby Cyklostezky Uničov, m. č. Brníčko - Újezd a Uničov, m. č. Nová Dědina - Šumvald

Olomoucký kraj

  irop

Víceúčelové hřiště Újezd, dotace 600.000,- Kč, finanční podpora OL. kraje 

Olomoucký kraj

Víceúčelové hřiště Újezd, dotace 600.000,- Kč, finanční podpora OL. kraje 

Oprava místní komunikace Újezd, dotace 574.990,- Kč, MMR – Podpora obnovy rozvoje venkova 

Projekt "Oprava místní komunikace Újezd" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

 Oprava místní komunikace

70. let založení fotbalu – Újezd, dotace 20.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu podpory kultury v Ol. kraji 

Olomoucký kraj

70. let založení fotbalu – Újezd, dotace 20.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu podpory kultury v Ol. kraji 

Dotace 2016

Újezd – Rybníček – Oprava kaple sv. Floriána II. etapa, dotace 200.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu památkové péče v Ol. kraji

Olomoucký kraj

Újezd – Rybníček – Oprava kaple sv. Floriána II. etapa, dotace 200.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu památkové péče v Ol. kraji

Újezd – společenský a kulturní rok na vsi, dotace 20.000,- Kč. Finanční podpora Ol. kraje z Programu podpory kultury v Ol. kraji

Olomoucký kraj 

Dotace 2015

Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na Komunitní dům pro seniory, dotace 6.500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby podporovaných bytů

Projekt "Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na Komunitní dům pro seniory" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na Komunitní dům pro seniory, dotace 6.500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby podporovaných bytů

Projekt B.j. PB-VB Újezd Dotace 550.000 Podpora rozvoje bydlení MMR.

Projekt "B.j. PB-VB Újezd" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

Projekt B.j. PB-VB Újezd Dotace 550.000 Podpora rozvoje bydlení MMR. 

10TI Újezd, dotace 500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby technické infrastruktury

Projekt "10TI Újezd" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

10TI Újezd, dotace 500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby technické infrastruktury

 

Třídění bioodpadu v obci Újezd - I. etapa, dotace 726.750,- Kč, Operační program životního prostředí 

Třídění bioodpadu v obci Újezd - I. etapa, dotace 726.750,- Kč, Operační program životního prostředí