Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Přijaté dotace

Přijaté dotace

Dotace 2019

Projekt "Objekt sociálního zázemí v areálu fotbalového hřiště" v roce 2019

Dotace ve výši 1 400 000 Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na podporu projektu "Objekt sociálního zázemí v areálu fotbalového hřiště" v roce 2019, dotace 1 400 000 Kč z dotačního programu. Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce 2019

olomoucky kraj.jpg

Projekt "Oprava kamenného kříže Újezd stojícího u železničního přejezdu na parc.č.811 v k.ú. Újezd u Uničova" v roce 2019

z programu Památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019 - dotační titul Obnova staveb drobné architektury místního významu

olomoucky kraj.jpg

 

Projekt „Oprava místní komunikace Újezd – místní část Rybníček u zbrojnice“

Dotace ve výši 500 000 Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Poskytovatel Olomoucký kraj finančně přispěl na „Opravu místní komunikace Újezd – místní část Rybníček u zbrojnice“, dotace 500 000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2019“ pro dotační titul 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

olomoucky kraj.jpg

publicita.jpg  publicita1.jpg

 

Nákup věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízené obcí Újezd – na pořízení spojových prostředků, dotace ve výši 24.000,- Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 24.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2019 – Dotační titul č. 1: Dotace na pořízení, technické zhodnocení a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2019

olomoucky kraj.jpg

Dotace 2018

Projekt „Obec Újezd - nákup techniky na údržbu sportovního areálu“

v roce 2018 - nákup žacího traktoru, dotace ve výši 70.000,- Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 70 000,- Kč v rámci Programu na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba sportovních a tělovýchovných zařízení v Olomouckém kraji v roce 2018

Olomoucký kraj

Obec Újezd - nákup techniky na údržbu sportovního areálu 

Obec Újezd - nákup techniky na údržbu sportovního areálu

Projekt " Oprava místní komunikace Újezd"

- byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj částkou 546 562 Kč.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Projekt " Oprava místní komunikace Újezd"

Projekt „ Oprava místní komunikace Újezd“ , dotace ve výši 500 000 Kč, poskytovatel Olomoucký kraj

logo.jpg

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 500 000 Kč z dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2018“, pro dotační titul č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

2018.jpg

Vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízenou obcí Újezd – na pořízení souboru hadicolomoucky kraj

Finanční podpora Olomouckého kraje, dotace 14.000,- Kč z Programu na podporu JSDH 2018 – Dotační titul : Dotace na pořízení, rekonstrukci a opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje 2018 o poskytnutí dotace na vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Újezd zřízené obcí Újezd.

Opravy kamenného kříže - Hnojicko

Finanční podpora Ol. Kraje 43 779 Kč z dotačního titulu Obnova památek drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji.

Olomoucký kraj

oprava památného kříže na Hnojicku

Dotace 2017

Výstavba Cyklostezky Brníčko - Újezd.

Realizace stavby Cyklostezky Uničov, m. č. Brníčko - Újezd a Uničov, m. č. Nová Dědina - Šumvald

Dotace z IROP=11.200 000 Kč a dotace z Olomouckého kraje=1.500 000 Kč.

Realizace stavby Cyklostezky

Realizace stavby Cyklostezky Uničov, m. č. Brníčko - Újezd a Uničov, m. č. Nová Dědina - Šumvald

Olomoucký kraj

  irop

Víceúčelové hřiště Újezd, dotace 600.000,- Kč, finanční podpora OL. kraje 

Olomoucký kraj

Víceúčelové hřiště Újezd, dotace 600.000,- Kč, finanční podpora OL. kraje 

Oprava místní komunikace Újezd, dotace 574.990,- Kč, MMR – Podpora obnovy rozvoje venkova 

Projekt "Oprava místní komunikace Újezd" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

 Oprava místní komunikace

70. let založení fotbalu – Újezd, dotace 20.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu podpory kultury v Ol. kraji 

Olomoucký kraj

70. let založení fotbalu – Újezd, dotace 20.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu podpory kultury v Ol. kraji 

Dotace 2016

Újezd – Rybníček – Oprava kaple sv. Floriána II. etapa, dotace 200.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu památkové péče v Ol. kraji

Olomoucký kraj

Újezd – Rybníček – Oprava kaple sv. Floriána II. etapa, dotace 200.000,- Kč, finanční podpora Ol. kraje z Programu památkové péče v Ol. kraji

Újezd – společenský a kulturní rok na vsi, dotace 20.000,- Kč. Finanční podpora Ol. kraje z Programu podpory kultury v Ol. kraji

Olomoucký kraj 

Dotace 2015

Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na Komunitní dům pro seniory, dotace 6.500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby podporovaných bytů

Projekt "Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na Komunitní dům pro seniory" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

Přestavba bývalé ZDŠ v Újezdě na Komunitní dům pro seniory, dotace 6.500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby podporovaných bytů

Projekt B.j. PB-VB Újezd Dotace 550.000 Podpora rozvoje bydlení MMR.

Projekt "B.j. PB-VB Újezd" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

Projekt B.j. PB-VB Újezd Dotace 550.000 Podpora rozvoje bydlení MMR. 

10TI Újezd, dotace 500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby technické infrastruktury

Projekt "10TI Újezd" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

mistni rozvoj

10TI Újezd, dotace 500.000,- Kč MMR, Program podpory výstavby technické infrastruktury

 

Třídění bioodpadu v obci Újezd - I. etapa, dotace 726.750,- Kč, Operační program životního prostředí 

Třídění bioodpadu v obci Újezd - I. etapa, dotace 726.750,- Kč, Operační program životního prostředí