Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Záměry obce

Záměry obce

Záměry

 1. Zasíťování pozemků pro výstavbu RD - II. etapa - již obsazeno
 2. Venkovní učebna ZŠ a MŠ na hřišti TJ Sokol Újezd
 3. Vstupní byt na zdravotním středisku
 4. Projekt cyklostezky na stavební povolení
 5. Intenzifikace ČOV
 6. Likvidace BIOODPADU v obci

Projekt

 • Odbahnění a úprava 2 obecních rybníků
 • Výstavba sběrného dvoru na bývalém koupališti
 • Obnova zeleně etapa III (zeleň Jednota - Vodičkovo)

Realizace

 • Výstavba 2 dětských hřišť v Újezdě - červen 2010
 • oprava silnice III třídy - průtah obcí (od Jednoty až po Haukovice)
 • Cyklostezka Šternberk - Uničov , vypracována vyhledávací studie, následuje zhotovení dokumentace pro územní řízení
 • Zhotovení projektové dokumentace innženýrských sítí a komunikace pro lokalitu na bydlení (za kostelem)
 • Studie na rekonstrukci sportovního areálu
 • Oprava kulturních památek (památné kříže)
 • Realizace obnova zeleně II etapa (park za obecním úřadem)
 • Rekonstrukce místních komunikací a veřejného osvětlení
 • Výstavba dětského hřiště v Haukovicích
 • Instalace bezdrátového rozhlasu

Technologické centrum a elektronická spisová služba (2. etapa v realizaci;ukončení projektu v 7/2012). 

Realizace projektu TC ORP Uničov". (2. etapa v realizaci;ukončení projektu v 7/2012).

Realizace projektu TC ORP Uničov". (2. etapa v realizaci;ukončení projektu v 7/2012).

Uničov buduje Technologické centrum pro správní obvod

Město Uničov realizuje projekt „Technologické centrum – elektronická spisová služba a vnitřní integrace úřadu“. Jeho cílem je vybudování technologického centra obce s rozšířenou působností Uničov, modernizace spisové služby Městského úřadu Uničov a vytvoření podmínek pro hostingové řešení spisové služby pro organizace města i pro obce ve správním obvodu.

Na konci prosince 2011 byla dokončena první etapa tohoto projektu. V rámci ní byla dodána, instalována a do ostrého provozu uvedena kvalitní infrastruktura sestávající z výkonných serverů, velkokapacitních úložišť a podpůrných provozních bezpečnostních systémů (například přístupového systému, zhášecího systému, klimatizace či dohledového a zálohového systému).

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem vnitra České republiky v rámci Integrovaného operačního programu.

Projekt Technologické centrum ORP Uničov