Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Vítání občánků - informace

Z důvodu nouzového stavu COVID-19 bude vítání občánků odloženo na neurčito

Slavnost se bude konat ihned jakmile to bude možné

Rodiče, kteří mají zájem o vítání občánků se již mohou evidovat na telefonním čísle 585 035 119 nebo na e-mailové adrese: podatelna@obec-ujezd.cz

(abychom měli přehled kolik asi bude dětí)

Po ukončení nouzového stavu se bude řešit náhradní termín konání tohoto slavnostního aktu a rodiče budou informováni včas


Autor: obec Publikováno 13. 5. 2020 14:55

Nové mapování pozemků v obci

Datum konání: 1. 6. 2020

Informace pro vlastníky nemovitostí

 

Od 1. června budou v místní části Rybníček zahájeny práce na novém mapování. Cílem nového mapování je vytvoření nové katastrální mapy na základě vyšetření a zaměření skutečného stavu. Mapování bude zahájeno zjišťováním hranic pozemků, obvodů budov a vodních děl. Tyto činnosti provádí komise složená ze zástupců katastrálního úřadu, obce, případně dalších orgánů a probíhá za účasti vlastníků. Všichni vlastníci budou ke zjišťování hranic zváni písemnou pozvánkou (k pozvánce budou přiloženy: plná moc, poučení ke stávající epidemiologické situaci a letáček s podrobnostmi k mapování). V případě, že se vlastník nebude moci zjišťování hranic zúčastnit osobně, může svého zástupce pověřit plnou mocí. Předseda komise se na místě prokáže služebním průkazem státního zaměstnance, vlastník k prokázání své totožnosti použije občanský průkaz nebo cestovní pas. Po vyšetření průběhu hranic proběhne jejich zaměření, přítomnost vlastníků zde není nezbytná, vlastníci jsou však povinni umožnit pracovníkům katastrálního úřadu v nezbytné míře vstup na pozemek.

Výsledná mapa bude před nabytím platnosti vyložena v prostorách obecního úřadu k veřejnému nahlédnutí.

Pracovníci Katastrálního pracoviště v Olomouci předem děkují za vstřícný přístup.

SDevelop+2220051312470.jpg

SDevelop+2220051312471.jpg

 

 

 


Autor: obec Publikováno 13. 5. 2020 12:52

Svoz odpadu a Bio popelnic v roce 2020

SDevelop+2219120416210.jpg


Autor: obec Publikováno 5. 5. 2020 10:22

POPLATKY STANOVENÉ NA ROK 2020

Poplatky stanovene na rok 2020.jpeg.jpg

SPLATNOST 30. 6. 2020 !!!


Autor: obec Publikováno 5. 5. 2020 10:21

Úprava úředních hodin podatelen Finančního úřadu pro Ol. kr. a jeho územních pracovišť

TZ FU OLK_uredni hodiny.pdf


Autor: obec Publikováno 21. 4. 2020 8:32

Pokyny ke sňatečným obřadům uskutečněným po 20. dubnu 2020

Pokyn_snatecne_obrady.doc


Autor: obec Publikováno 17. 4. 2020 10:13

úplná uzavírka silnice II/449 Uničov – Dlouhá Loučka

v termínu od 6. 4. 2020 do 31. 8. 2020 probíhá úplná uzavírka silnice II/449 Uničov – Dlouhá Loučka. Uzavřeným úsekem jsou vedeny linky VLD v závazku Olomouckého kraje 890324, 890326 dopravce VOJTILA Trans s.r.o. Uvedeným úsekem úplné uzavírky je v současné době umožněn průjezd spojům zmíněných linek prostorem stavby po volné části vozovky okolo „pracovního místa“.

 

Od 20. 4. 2020 bude platit úplná uzavírka i pro autobusy. Pro linku 890326 byl vydán výlukový jízdní řád, který zasíláme v příloze. U linky 890324 se dotkne uzavírka pouze spoje 1, který bude od zastávky Uničov,Horní Sukolom,rest. zhruba o 4 minuty opožděn.

 

Zastávka Uničov,Dolní Sukolom,rest. bude přesunuta na silnici II/446 do blízkosti křižovatky se silnicí II/449.

L890326.pdf


Autor: obec Publikováno 15. 4. 2020 16:22

HASIČI RADÍ... základní pravidla před pálením, vypalování trávy a klestí

 

hasici_radi_paleni_duben.png

hasici_radi_paleni_duben_big.png


Autor: obec Publikováno 8. 4. 2020 9:36

POŠTA UNIČOV - INFORMACE O OTEVÍRACÍ DOBĚ

DOC030420-03042020080906.pdf


Autor: obec Publikováno 3. 4. 2020 11:21

SVOZ BIO ODPADU

Datum konání: 17. 4. 2020

První letošní svoz bio popelnic se uskuteční až v pátek 17. dubna 2020 

bioodpad_0103_denik-320-16x9.jpg


Autor: obec Publikováno 31. 3. 2020 9:51