Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Svoz odpadu 2016

Svoz odpadu 2016

Komunální odpad:

15. ledna                                         1. července

29. ledna                                         15. července

12. února                                        29. července

26. února                                        12. srpna

11. března                                      26. srpna

25. března                                      9. září

8. dubna                                          23. září

22. dubna                                       7. října

6. května                                         21. října

20. května                                       4. listopadu

3. června                                         18. listopadu

17. června                                       2. prosince

                                                       16. prosince

                                                       30. prosince

Svoz plastu

7. ledna                                            4. července

3. února                                           3. srpna

2. března                                         7. září

6. dubna                                          5. října

4. května                                         2. listopadu

1. června                                         7. prosince

Svoz odpadu 2016.odt


Autor: obec Publikováno 5. 1. 2016 16:13

Poplatky stanovené na rok 2016

Poplatky stanovené na rok 2016

1) Poplatek ze psů na rok 2016

Poplatek činí 50,- Kč za  psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč/rok.  Splatnost poplatku dle vyhlášky je stanovena do 30. června 2016.

Úhrada poplatku

Poplatky je možno uhradit v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 153150448/0300

Variabilní symbol: 1341…  ( na místo … napište popisné číslo domu)

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa

(Např.: poplatek za psa, Slavík František)

 

2)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 obce Újezd o místních poplatcích. Tento poplatek činí 490,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci. (neobydlené domy)

Splatnost poplatku dle vyhlášky je stanoven do 30. června 2016.

Úhrada poplatku

Poplatky je možno uhradit v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 153150448/0300

Variabilní symbol: 1340…  ( na místo … napište popisné číslo domu)

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: odpad, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny

(Např.: odpad, Slavík František st., František ml., Filoména)

 

Osvobození a úlevy dle článku 6 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)          Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a)         umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)         umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)         jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)         umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)          Od poplatku se osvobozují:

a)         poplatníci - děti narozené v období od 1.1. do 31.12. příslušného kalendářního roku,

b)         poplatníci starší 80 let (jsou osvobozeni od 1.1. následujícího roku po roku, kdy dosáhnou
80 let),

c)         poplatníci, kteří jsou v příslušném kalendářní roce v  obci hlášeni k  pobytu, v obci však nebydlí a jejich skutečný pobyt není znám,

d)         poplatníci, kteří se prokazatelně zdržují mimo Českou republiku po celý příslušný kalendářní rok,

e)         poplatníkům umístěným ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu odnětí svobody, a to déle než 3 měsíce v příslušném kalendářním roce

(3)          Osvobození dle odst. 2 písm. c), d) a e)  tohoto článku se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v odst. 2 písm. c), d) nebo e)  tohoto článku. Rozhodným dnem pro určení, zda nárok na osvobození trvá, je vždy poslední den kalendářního měsíce.

(4)          Uvedená osvobození nelze vzájemně kombinovat. Na osvobození dle čl. 6 odst. 2 nemají nárok poplatníci, kterým byl poplatek proplacen formou sociálních dávek[1]. 

poplatky na rok 2016.doc


Autor: obec Publikováno 5. 1. 2016 16:12

Ordinační hodiny lékařek do konce r. 2015

Praktická lékařka MUDr. Koláčková

Úterý 15.12. –v Újezdě pouze do 11:00 hod.

21.12. – 23.12.  neordinuje – zástup MUDr. Válková 7:15 – 10:00 hod.

28.12. -  v Uničově 7:30 -  11:00 hod.

29.12. – nebude v Újezdě, v Uničově 7:30 – 10:00 hod.

30.12. – v Uničově 7:30 – 11:00 hod.

31.12. – neordinuje

 

Dětská lékařka MUDr. Mořická

17.12. –neordinuje ani v Újezdě ani v Uničově

18.12. – neordinuje

Zástup po oba dny MUDr. Borýsková nebo MUDr. Konečná

21. – 23. 12. ordinace pouze do 11:00 hod.

28. – 29.12 – neordinuje

30.12. – ordinace do 11:00 hod.

31.12. – neordinuje


Publikováno 16. 12. 2015 15:16

Omezení agendy občanských průkazů

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje, že z důvodu odstávky systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů nelze na úřadech obcí s rozšířenou působností (např. MěÚ Uničov) od 24. prosince 2015 do 3. ledna 2016 podávat žádosti o vydání OP ani předávat vyrobené doklady. Poslední termín v tomto roce k provedení této agendy je 23.12.2015.

Omezení agendy občanských průkazů.odt


Autor: obec Publikováno 15. 12. 2015 11:11

Upozornění úřadu práce ČR

Upozornění úřadu práce ČR.pdf


Autor: obec Publikováno 19. 11. 2015 12:25

Tisková zpráva finančního úřadu pro Ol. kraj


Publikováno 25. 8. 2015 14:00

Hasiči informují - vysoké teploty a extrémní sucho

Hasiči informují - vysoké teploty a extrémní sucho.pdf


Autor: obec Publikováno 22. 7. 2015 15:58

II. etapa výstavby RD za kostelem

Všechny parcely jsou již obsazeny:

 

parcely xxx.jpg

 

 

 

Mapa - orientační náhled


Publikováno 10. 6. 2015 6:45

Oznámení pro včelaře

Níže je k dispozici formulář ke stažení.

Oznámení pro včelaře.doc


Autor: obec Publikováno 24. 3. 2015 8:03

Uzavírka silnice Uničov - Šternberk

V souvislosti s uzavírkou silnice II. třídy mezi Šternberkem a Uničovem se Vám v tomto článku budeme snažit zprostředkovat co nejaktuálnější informace, které budou pravidelně doplňovány.

Uzavírka

Od 2. března tak v souvislosti s opravou průjezdových cest v obcích Brníčko, Újezd, Rybníček, Mladějovice a Babice dojde k úplné uzavírce této komunikace. Akci bude provádět firma COLAS, Ostrava a její plynulost bude z velké části záviset na počasí (dle vyjádření kraje), její konec je plánován na 15. července. Vyznačení objížděk bude upřesněno značkami. Pro zásobování, autobus, záchrannou službu a samozřejmě vozidla stavby bude vjezd povolen. Autobusová zastávka u obecního úřadu bude nahrazena zastávkou Újezd – restaurace Jednota (COOP). Všechny další zastávky budou obslouženy dle jízdních řádů.

Objízdná trasa pro pravidelnou autobusovou dopravu

Spoje čísla 6,7,11 linky 890751 a spoje čísla 2,3 linky 890796 pojedou z Újezdu do místní části Rybníček po silnici zemědělského družstva (po Malé straně). Zastávka „Újezd, obecní úřad“ bude nahrazena zastávkou „Újezd, restaurace Jednota (viz také výše).

Oprava mostu ve Strukově

Ve Strukově bude současně s uzavírkou silnice mezi Uničovem a Šternberkem probíhat oprava mostu. Od 2. března do 15. června tak bude tato komunikace pro veškerou dopravu uzavřena.

Oprava křižovatky v Dlouhé Loučce

Informace o uzavření křižovatky v Dlouhé Loučce směrem na Paseku se nezakládají na pravdě. Po určitý čas zde mohou probíhat práce spojené s rekonstrukcí silnice Dlouhá Loučka – Valšovský Žleb, v takovém případě bude provoz řízen semafory. Každopádně podle dohody mezi investory a realizačními firmami zůstane křižovatka po celou dobu objížďky průjezdná.

Kudy do Uničova a Šternberka?

Do Uničova se cesta značně protáhne. Z původních 6 km až na necelých 18 km, pokud se rozhodneme směrem na Žerotín.

První možností je tedy směr Dlouhá Loučka – Horní Sukolom – Dolní Sukolom – Uničov. Cesta dlouhá cca 16 km.

Druhou je již zmiňovaný směr Žerotín – Pňovice – Dětřichov – Renoty – Střelice – Uničov. Touto cestou se projedeme 18 km.

Do Šternberka budeme mít také dvě možnosti. Oproti původní cestě, dlouhé asi 10 km, se objížďka prodlouží o 5 až 6 km. První možností je směr Paseka – Komárov – Krákořice – Šternberk. Tato cesta je kvalitnější a rychlejší, ale zároveň asi o 1 km delší.

Druhá možnost je směr Žerotín – Hnojice – Lužice – Šternberk. Cesta je pomalejší a v poměrně špatném stavu. Nicméně je kratší než přes Paseku.

Mapky cest ve větším zobrazeni

ujezd - unicov.jpg

ujezd - sternberk.jpg


Publikováno 28. 2. 2015 16:18
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář


Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
Kamenické práce a úpravy pomníků - Kamenictví Janošek
16
17 18 19 20 21 22
Hody v Újezdě
23
24 25 26 27 28 29 30