Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality

Aktuality


Obecně závazná vyhláška 1/2015 (komunální odpad)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

(vyhlášku otevřete po kliknutí na odkaz - viz. níže)

Obecně závazná vyhláška č. 1.pdf

 


Publikováno 15. 2. 2016 10:25

Vyprodaný obecní ples

Obecní ples, který se koná dne 30.1.2016 v kulturním domě obce, je VYPRODANÝ. Z kapacitních důvodů se tak nebudou prodávat další vstupenky.

Děkujeme za pochopení


Publikováno 28. 1. 2016 10:09

Hlášení obecního rozhlasu z 6.1.2016

Upozorňujeme občany, že ve čtvrtek, 7. ledna bude svoz plastového odpadu. Dále oznamujeme občanům, že v pondělí, 11. ledna budou pracovníci obecního úřadu svážet odstrojené vánoční stromky. Tyto je třeba dát před dům.

Praktická lékařka, MUDr. Koláčková oznamuje, že ve čtvrtek, 7. ledna bude ordinovat pouze od 9 do 11 hodin a v pátek, 8. ledna nebude ordinovat. Zastupovat ji bude MUDr. Válková.

Oznamujeme občanům, že v sobotu, 9. ledna, proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka.

MEDIASERVIS, s.r.o. HLEDÁ BRIGÁDNÍKA NA ROZNÁŠKU LETÁKŮ A ADRESNÉ POŠTY V OBCI ÚJEZD U UNIČOVA. ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT NA T.Č.602594167. 


Publikováno 7. 1. 2016 15:50

Svoz odpadu 2016

Svoz odpadu 2016

Komunální odpad:

15. ledna                                         1. července

29. ledna                                         15. července

12. února                                        29. července

26. února                                        12. srpna

11. března                                      26. srpna

25. března                                      9. září

8. dubna                                          23. září

22. dubna                                       7. října

6. května                                         21. října

20. května                                       4. listopadu

3. června                                         18. listopadu

17. června                                       2. prosince

                                                       16. prosince

                                                       30. prosince

Svoz plastu

7. ledna                                            4. července

3. února                                           3. srpna

2. března                                         7. září

6. dubna                                          5. října

4. května                                         2. listopadu

1. června                                         7. prosince

Svoz odpadu 2016.odt


Autor: obec Publikováno 5. 1. 2016 16:13

Poplatky stanovené na rok 2016

Poplatky stanovené na rok 2016

1) Poplatek ze psů na rok 2016

Poplatek činí 50,- Kč za  psa/rok a za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 100,- Kč/rok.  Splatnost poplatku dle vyhlášky je stanovena do 30. června 2016.

Úhrada poplatku

Poplatky je možno uhradit v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 153150448/0300

Variabilní symbol: 1341…  ( na místo … napište popisné číslo domu)

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: poplatek za psa, příjmení a jméno majitele psa

(Např.: poplatek za psa, Slavík František)

 

2)Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatek je stanoven v Obecně závazné vyhlášce č. 1/2015 obce Újezd o místních poplatcích. Tento poplatek činí 490,- Kč na osobu a v té samé výši i pro domy k rekreaci. (neobydlené domy)

Splatnost poplatku dle vyhlášky je stanoven do 30. června 2016.

Úhrada poplatku

Poplatky je možno uhradit v pracovní době na Obecním úřadě nebo bezhotovostně:

Účet: 153150448/0300

Variabilní symbol: 1340…  ( na místo … napište popisné číslo domu)

Konstantní symbol: 0308

Zpráva pro příjemce: odpad, příjmení a jména všech osob, za které jsou poplatky placeny

(Např.: odpad, Slavík František st., František ml., Filoména)

 

Osvobození a úlevy dle článku 6 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2015

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)          Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a)         umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)         umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)         jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)         umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2)          Od poplatku se osvobozují:

a)         poplatníci - děti narozené v období od 1.1. do 31.12. příslušného kalendářního roku,

b)         poplatníci starší 80 let (jsou osvobozeni od 1.1. následujícího roku po roku, kdy dosáhnou
80 let),

c)         poplatníci, kteří jsou v příslušném kalendářní roce v  obci hlášeni k  pobytu, v obci však nebydlí a jejich skutečný pobyt není znám,

d)         poplatníci, kteří se prokazatelně zdržují mimo Českou republiku po celý příslušný kalendářní rok,

e)         poplatníkům umístěným ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu odnětí svobody, a to déle než 3 měsíce v příslušném kalendářním roce

(3)          Osvobození dle odst. 2 písm. c), d) a e)  tohoto článku se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené v odst. 2 písm. c), d) nebo e)  tohoto článku. Rozhodným dnem pro určení, zda nárok na osvobození trvá, je vždy poslední den kalendářního měsíce.

(4)          Uvedená osvobození nelze vzájemně kombinovat. Na osvobození dle čl. 6 odst. 2 nemají nárok poplatníci, kterým byl poplatek proplacen formou sociálních dávek

poplatky na rok 2016.doc


Autor: obec Publikováno 5. 1. 2016 16:12

Ordinační hodiny lékařek do konce r. 2015

Praktická lékařka MUDr. Koláčková

Úterý 15.12. –v Újezdě pouze do 11:00 hod.

21.12. – 23.12.  neordinuje – zástup MUDr. Válková 7:15 – 10:00 hod.

28.12. -  v Uničově 7:30 -  11:00 hod.

29.12. – nebude v Újezdě, v Uničově 7:30 – 10:00 hod.

30.12. – v Uničově 7:30 – 11:00 hod.

31.12. – neordinuje

 

Dětská lékařka MUDr. Mořická

17.12. –neordinuje ani v Újezdě ani v Uničově

18.12. – neordinuje

Zástup po oba dny MUDr. Borýsková nebo MUDr. Konečná

21. – 23. 12. ordinace pouze do 11:00 hod.

28. – 29.12 – neordinuje

30.12. – ordinace do 11:00 hod.

31.12. – neordinuje


Publikováno 16. 12. 2015 15:16

Omezení agendy občanských průkazů

Ministerstvo vnitra ČR upozorňuje, že z důvodu odstávky systému pro nabírání žádostí a předávání občanských průkazů a cestovních dokladů nelze na úřadech obcí s rozšířenou působností (např. MěÚ Uničov) od 24. prosince 2015 do 3. ledna 2016 podávat žádosti o vydání OP ani předávat vyrobené doklady. Poslední termín v tomto roce k provedení této agendy je 23.12.2015.

Omezení agendy občanských průkazů.odt


Autor: obec Publikováno 15. 12. 2015 11:11

Upozornění úřadu práce ČR

Upozornění úřadu práce ČR.pdf


Autor: obec Publikováno 19. 11. 2015 12:25

Tisková zpráva finančního úřadu pro Ol. kraj


Publikováno 25. 8. 2015 14:00

Hasiči informují - vysoké teploty a extrémní sucho

Hasiči informují - vysoké teploty a extrémní sucho.pdf


Autor: obec Publikováno 22. 7. 2015 15:58